Menu

Søgeresultater: 15

1912-02-21

V. M. Amdrup

Joakim Skovgaard

Mødeindkaldelse til bestyrelsen af "Foreningen for naturfredning".

1912-02-25

Thor Lange

Joakim Skovgaard

Omhandler et mindesmærke for Dronning Dagmar.

1912-03-11

Overretssagfører Steinthal

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1912-03-16

Oberst J. Holten

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1912-03-20

Ingeborg Skovgaard, Niels Skovgaard

Agnete Skovgaard

Afventer transskription

1912-03-26

Viggo Pedersen

Agnete Skovgaard

Afventer transskription

1912-05-22

Fra "Udvalget for Naturfredning" til Bestyrelsen for "Foreningen for Naturfredning". En afskrift som omhandler at en ...

1912-06-02

Susette Holten

Agnete Skovgaard

Afventer transskription

1912-06-22

V. M. Amdrup

Orientering til bestyrelsen af "Foreningen for Naturfredning" og mødeindkaldelse af forretningsudvalget. og referat a...

1912-6

Alfred P. Hage

Joakim Skovgaard

Opkrævning af årskontingent til "Foreningen for Naturfredning"

1912-07-28

Ingeborg Skovgaard, Niels Skovgaard

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1912-07-28

Niels Skovgaard

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1912-11-08

Niels Skovgaard

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1912-11-14

Joakim Skovgaard

Mappe 120 nr. 7 forsikringspolice nr. 4069951, 7A Tillæg til police 4069951, 7B Kvittering for fornyelse af police 40...

1912-11-18

Niels Skovgaard

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.