Menu

Søgeresultater: 45

Ca. 1893

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

Ca. 1893

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1893

Christian Skredsvig

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1893

Nanny Bech

Agnete Skovgaard

Afventer transskription.

1893-01-01

Poul la Cour

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1893-01-12

Hans Fussing, Joakim Skovgaard

Hans Fussing, Joakim Skovgaard

Angående alterudsmykning til Vester Hæsinge Kirke. Joakim Skovgaard har skrevet sit kladde til svar på brevet.

1893-01-21

Viggo Pedersen

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1893-02-06

Theodor Philipsen

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1893-02-25

Theodor Philipsen

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1893-03-16

Otto Mourier

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1893-05-09

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1893-05-14

Kristian Zahrtmann

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1893-06-04

Otto Mourier

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1893-06-15

Christian Herman Stampe

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1893-06-28

Christian Skredsvig

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1893-07-02

Agnete Skovgaard, Joakim Skovgaard

Susette Holten

Afventer transskription.

1893-07-05

Susette Holten

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1893-07-08

Christian Herman Stampe

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1893-07-08

Joakim Skovgaard

Susette Holten

Afventer transskription.

1893-07-16

Kristian Zahrtmann

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.