Menu

Skovgaardarkivet i Viborg

Introduktion

Skovgaard Museet blev grundlagt i 1937 for at hædre Joakim Skovgaard (1856-1933) for sin monumentale udsmykning af Viborg Domkirke. Grundstenen i museets samling er en donation fra Joakim Skovgaard i form af familiens samling af kunst og bibliotek. Museet arvede Skovgaardfamiliens brevarkiv efter Joakim Skovgaards søn, Peter Skovgaard, som inden sin død systematiserede brevene efter emne, afsender og modtager. Arkivet rummer ca. 5000 breve, som er fordelt over 172 mapper. Arkivet er interessant i dag på grund af Skovgaard-familien mange nære relationer til betydningsfulde personer i dansk historie samt deres rolle på den danske kunstscene.

Gå direkte til søgning

Den ældste del af arkivet er P.C. Skovgaards generation og udover korrespondancer med kollegaer som Marstrand, Constantin Hansen og J. Th. Lundbye findes der også korrespondancer med N.L. Høyen, N.F.S. Grundtvig, D.G. Monrad, Orla Lehmann m.fl. Det giver et unik indblik i guldalderen og samfundet generelt. Den næste generation består af P.C. Skovgaards børn: Joakim, Niels og Susette Skovgaard. Her findes bl.a. korrespondancer med kunstnervenner og kollegaer: b.la. Kristian Zahrtmann, Theodor Philipsen, Viggo Pedersen, Christian Skredsvig, Erik Werenskiold, og Svend Grundtvig. Arkivet giver et indblik i kunstakademiets udvikling, hvor både P.C. Skovgaard og Joakim Skovgaard var professorer, og hvor Joakim Skovgaard sidenhen blev direktør. Dertil kommer at Joakim, Niels Skovgaard og Susette Holten, født Skovgaard, var aktive i grundlæggelsen af Den frie Udstilling og generelt meget optaget af samfundet. Susette kæmpede for lige rettigheder for kvinder på kunstakademiet, og var en af frontfigurerne i Kvindernes Udstilling. Joakim og Niels havde mange udsmykningsopgaver rundt om i landet. Arkivet giver et indblik i arbejdsprocessen i udsmykningsopgaver lige fra idéen til udførelsen. Derudover har Joakim af flere omgange været brugt som jury medlem, og derfor haft direkte indflydelse på, hvem som skulle have de markante udsmykningsopgaver.

Overordnet set har arkivet været relativt ukendt og er hidtil mest blevet benyttet af forskere. Arkivet er en historisk guldgrube, som både giver et indblik i hverdagsliv, kunstscenen og den politiske situation over en 100-årig periode. Med offentliggørelsen af en online version med scanninger af det originale materiale og transskriberinger, ønsker Skovgaard Museet og Ny Carlsbergfondet at udbrede kendskabet til arkivet og gøre det tilgængeligt for studerende, forskere og andre interesserede. Skovgaardarkivet er fyldt med historiske 1. håndskilder, som vi håber vil komme mange flere til gode i fremtiden.

Work in process

For ca. 10 år siden begyndte en lille gruppe af museets frivillige at transskribere brevene, således at vi ved projektets start har ca. 1500 transskriberede breve. Skovgaard arkivet dækker perioden fra begyndelsen af 1800-tallet til ca. 1960´erne. Arbejdet med Skovgaard arkivet er et fortløbende projekt, som vil tage mange måneder/år. Derfor har vi valgt at lave en løbende offentliggørelse af arkivet. Det medfører, at nogle af brevene og andet materiale i perioder vil optræde uden anden information end afsender og modtager, dog vil scanningen af det originale materiale altid være tilgængelig. Efterhånden vil alle brevene blive forsynet med kommentarer og henvisninger. Hvis I har kommentarer eller rettelser kontakt venligst Skovgaard Museet på Post@skovgaardmuseet.dk