Menu

Skovgaardarkivet

Redaktionelle bemærkninger

Work in Process
Der bliver løbende knyttet transskriberinger og kommentarer til brevene. Kommentarer som er knyttet til originalteksten, er ment som en hjælp til identificering af personer i Skovgaard familiens omgangskreds. Der er ingen kommentarer til P.C. Skovgaard (1817-1875), Joakim Skovgaard (1856-1933), Niels Skovgaard (1858-1938) og Susette Holten født Skovgaard (1863-1937), hvis de nævnes med for- og efternavn. Derimod er de identificeret, hvis der kun står Skovgaard.

Principper for tekstgengivelse

Teksten er gengivet, som det står i brevene.
Redaktionelle bemærkninger står i kantede [parenteser].
Når der er ord, som vi ikke har kunnet tyde [?] og hvis vi har et forsigtigt bud på ordet er det anført [ ? ordet].
Understregninger er anført med en grå understregning.
Overstregede ord, er hvor det er muligt gengivet [Overstreget:ord].
Ord som står i margin eller over/under linjer er anført mellem lodrette streger | |.
Sideskift i breve er anført med to sorte prikker ●●. ●2● betyder her begynder side 2.
Maskinskrevne breve og andet maskinskrevet materiale er ikke transskriberet.

Kommentarer eller rettelser kontakt venligst Louise Kallesøe Kirk på kontor@Skovgaardmuseet.dk.