Menu

Resultater: 34

1840-04-04

C.F. Broe

P.C. Skovgaard

Lykønskningsbrev i anledning af P.C. Skovgaards fødselsdag.

1845-02-16

Albrecht Cruusberg

P.C. Skovgaard

Takker for ulejligheden at P.C. Skovgaard har undersøgt nogle kakkelovne, og han skriver at han afventer om sognet vil …

1845-04-29

C.F. Broe, Wilhelmine Skovgaard

P.C. Skovgaard

Wilhelmine spørger om P.C. Skovgaard vil købe en bog til Gine. Jomfru C.F. Broe spørger om han vil give mægleren det i…

1845-12-02

Wilhelmine Skovgaard

P.C. Skovgaard

Wilhelmine Skovgaard skriver om sit sjæleliv til sin broder, og udtrykker sine bekymringer om sit lave selvværd. Derudo…

1846-04-28

P.C. Skovgaard

Wilhelmine Skovgaard

Afventer transskription

1849-10-22

Frederik Krebs

P.C. Skovgaard

Krebs beder P.C. Skovgaard om han vil få H.C. Aggersborg til at sælge nogle svenske papirer. Han skriver også at det gå…

1861-09-04

Georgia Skovgaard

P.C. Skovgaard

Imens Apotekeren ser malerstuen, skiver Georgia hurtigt et brev, og spørger om P.C.Skovgaard vil med i teatret og have …

1865-06-28

Georgia Skovgaard

P.C. Skovgaard

Afventer transskription.

1865-07-03

Georgia Skovgaard

P.C. Skovgaard

Georgia Skovgaard fortæller, at hun har været på visit hos Muhles og Sysette Maribo, hvorefter hun selv indbød familien…

1865-08-29

Niels Jensen

P.C. Skovgaard

Afventer transskription

1865-10-24

Niels Jensen

P.C. Skovgaard

Afventer transskription

Ca. 1868

H.C. Aggersborg

Digt til minde om Georgia Skovgaard i anledningen af hendes død. Ifølge Mappe 8 nr. 3 er det skrevet af Pouline.

1868-07-31

H.C. Aggersborg

P.C. Skovgaard

Brevet handler om at Mine fortsætter som husbestyrerinde hos H. C. Aggersborg, som lige har haft besøg af Frøken Rønne.…

1871-07-04

Joakim Skovgaard

P.C. Skovgaard

Joakim Skovgaard skriver at han synes det er kedeligt, at de ikke kan have gedekiddet. Derefter fortæller han om en god…

1874-05-23

Joakim Skovgaard

H.C. Aggersborg, Niels Skovgaard

Kladder på breve til Niels Skovgaard og H.C. Aggersborg. Joakim Skovgaard fortæller hvad han har brugt pinsedagene til,…

1874-08-24

Joakim Skovgaard

Elisabeth Dorothea Aggersborg, født Bræmer, Sofie Hjort, Christian Herman Stampe

Afventer transskription Flere breve i ét

1880-11-23

Joakim Skovgaard

Wilhelmine Skovgaard

Afventer transskription.

1883-05-12

Susette Holten

Joakim Skovgaard

Afventer transskription

1883-05-28

Joakim Skovgaard

Susette Holten

Afventer transskription

1883-06-11

Susette Holten

Joakim Skovgaard

Afventer transskription