Menu

Søgeresultater: 39

1932

Retsstatsbladet

Artikler vedr. retsforbundet.

1932

Retsstatsbladet

Artikler vedr. retsforbundet.

jul

Joakim Skovgaard, Wilhelmine Skovgaard

Johan Borup

Afventer transskription.

1932-01-23

Agnete Warming

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1932-02-03

Kaare Klint

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1932-02-20

Joakim Skovgaard

Niels Dael

Afventer transskription.

1932-03-07

Joakim Skovgaard

Ny Carlsbergfondet

Afventer transskription.

1932-04-06

Joakim Skovgaard

Ernst Kaper

Kladde og afskrift. Afventer transskription.

1932-05-07

Den Frie Udstilling

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1932-05-09

Joakim Skovgaard

Københavns Magistrat, 1. afdeling

Afventer transskription.

1932-05-13

Københavns Magistrat, 1. afdeling

Københavns Magistrat, 2. afdeling

Afventer transskription.

1932-05-18

Københavns Magistrat, 2. afdeling

Københavns Magistrat, 1. afdeling

Afventer transskription.

1932-05-20

Joakim Skovgaard

Københavns Magistrat, 1. afdeling

Afventer transskription.

1932-05-25

Niels Skovgaard

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1932-05-28

Joakim Skovgaard

Artes

Kladde til artikel. Afventer transskription.

1932-05-28

Joakim Skovgaard

Kladde til artikel om Thorvaldsens Museum. Afventer transskription.

1932-06-11

Joakim Skovgaard

Københavns Magistrat, 1. afdeling

Afventer transskription.

1932-7

Ribe Domkirkes bestyrelse, C. Willemoës

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1932-08-02

Vilhelm Wanscher

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1932-08-08

Vilhelm Wanscher

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.