Menu

Skovgaardarkivet i Viborg

Redaktionelle bemærkninger

Work in Process
Der bliver løbende knyttet transskriberinger og kommentarer til brevene. Kommentarer som er knyttet til originalteksten, er ment som en hjælp til identificering af personer i Skovgaard familiens omgangskreds. Der er ingen kommentarer til P.C. Skovgaard (1817-1875), Joakim Skovgaard (1856-1933), Niels Skovgaard (1858-1938) og Susette Holten født Skovgaard (1863-1937), hvis de nævnes med for- og efternavn. Derimod er de identificeret, hvis der kun står Skovgaard.

Principper for tekstgengivelse

Teksten er gengivet, som det står i brevene.
Redaktionelle bemærkninger står i kantede [parenteser].
Når der er ord, som vi ikke har kunnet tyde [?] og hvis vi har et forsigtigt bud på ordet er det anført [ ? ordet].
Understregninger er anført med en grå understregning.
Overstregede ord, er hvor det er muligt gengivet [Overstreget:ord].
Ord som står i margin eller over/under linjer er anført mellem lodrette streger | |.
Sideskift i breve er anført med to sorte prikker ●●. ●2● betyder her begynder side 2.
Maskinskrevne breve og andet maskinskrevet materiale er ikke transskriberet.

Kommentarer eller rettelser kontakt venligst Louise Kallesøe Kirk på kontor@Skovgaardmuseet.dk.