Menu

Skovgaard

1855-08-02

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Omtaler middag med Rørdam og Hansen. Georgia Skovgaard spørger til om P.C. Skovgaard hendes nøgler.

Transskription

Hr Landskabsmaler Skovgaard
Hr. Asesor Aagaard
Iselinge pr Vordingborg

Nysø thirsdag aften |Stpl Præstø 2/8 1855|

Min søde lille Mand!
Det er faldet mig |ind| at Du maaskee, da vi nu har saadan et yndigt Veir, dog muligt kunde blive færdig og reise ind med mig paa Mandag; og saa er det videre faldet mig |ind| at, hvis Barnedaaben bliver paa Søndag (som jeg da tænker den gjør, skjøndt jeg rigtignok slet Intet har hørt fra Lene) saa kunde Du tage Din Kuffert med Dig og saa Tage med mig til Nysø om Aftenen, istedet for at tage tilbage til Iselingen.
Hvis jeg Intet hører fra Dig, antager jeg det kan skee saaledes, hvis ikke maa jeg høre lidt fra Dig, det er ganske nødvendigt.
Siig mig, har Du ikke faaet
●2●
alle de tre sammenbundne Nøgler med Dig? jeg kan ikke finde de to her, som jeg veed, det var min Hensigt at løse fra; hvis Du har dem og vi ikke komer ind sammen, maa Du endeligt paa een eller anden Maade see at skaffe mig dem, for den ene hører til Skabet, hvori jeg har Nøglekurven staaende.
Er Du glad for det smukke Veir?
Indlagte Brev fik jeg inden i et fra Tante Gitte, det indeholder mange Hilsener fra Vognstrup og Indbydelse dertil.
Igaar gjorde General Hansens Visit her, saae jeg fik ham at see tilgavns nærved, men han gjorde ingenlunde behageligere Indtryk end han havde gjort i Afstand, hans Niece var ogsaa med, Jeanina synes saaa godt om hende; siig mig, har Du ikke
●3●
Noget imod hende ?
Rørdams var her netop til Middag, det var pudsigt at see paa Rørdam, da han blev præsenteret, havde jeg været Hansen, havde jeg strax vendt ham Ryggen istedet for at forsøge paa at indlede en Samtale.
Jeg er dygtig søvnig saa det er bedst at jeg siger Dig godnat.
O! gid, o gid! du veed nok hvad; men, hvis det bliver ved at være saa smukt Veir; kunde det ogsaa gøre mig ondt du skulde sidde og kukkelure i Byen.
Din lille Kone

Fakta

Brev
Nysø
Vordingborg, Iselingen

Mappe 7 nr. 04