Menu

Skovgaard

Ca. 1834

Afsender

Thomsen

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Et optimistisk brev som forudsiger et snarligt salg af malerier.

Transskription

P. M.
Da jeg veed, De kan trænge til en lidt glædelig Efterretning og jeg ikke er sikker paa, at jeg mundtlig kan overbringe den, iler jeg med at sige Dem, at det ikke staaer sig saa galt, som De maaskee selv troer med Udsigterne til at faa Noget af Deres Arbeide solgt. Det glæder mig at kunde give Dem denne Efterretning, som ikke bør komme videre

Deres hengivne
[?] Thomsen

Fakta

PDF
Brev

Afventer korrekt datering.

Mappe 14 nr. 01