Menu

Skovgaard

Ca. 1834

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Wilhelmine Skovgaard takker for fødselsdagsgave, og beder P. C. Skovgaard om at hilse og købe og sende viskelæder m.m.

Transskription

Til Peter!

Jeg takker Dig mangegange kjære Peter, for den smukke Geburtsdagsforæring og Dit lille velkomne Brev. Jeg vil ikke fortælle Dig, hvad jeg fik af de Andre, da Du nok fik det at vide, inden Din Afreise; men jeg kan fortælle Dig, at jeg Dagen efter min Geburtsdag, begyndte at gaa i Skole og i Thorsdags var Provsten her og examinerede i Skolen, da kan Du troe jeg maatte læse mer.
Lene og jeg remsede vores Læsebog helt igjennem for Jomfruen foruden Bibelhistorien, men vi
●2●
kunde også svare godt, saa |jeg| tror nok Hr Hansen har Aarsag til at være fornøiet med os.
Vil Du have den Godhed og kjøbe mig for 4 skilling Vidskelæder og en god Signaturblyant, og til Lene en forgyldt ligsaa, hvilke sidste Du endelig maa sende hjem ved denne Lejlighed. Lev nu vel, kjære Peter, og hils dem alle, men vær Du selv paa det kjærligste hilset fra Din kjærlig Søster.

Mine Skovgaard

Fakta

PDF
Brev

Dateret efter et brev med dato, som er skrevet på samme type papir og skolen og søsteren også er nævnt.

Magdalene Cruusberg

Mappe 10 nr. 11