Menu

Søgeresultater: 4165

Ca. 1830

Tham Masmann Skovgaard

Cathrine Elisabeth Skovgaard

Et afskedsdigt til familien.

1830-02-11

Jean Dalgas

Christine Stampe

Afventer transskription

1831-01-01

H.C. Aggersborg

Nytårshilsen "til min fader". Afventer transskription.

1831-03-07

Erik From

P.C. Skovgaard

Afventer transskription

1831-10-12

Niels Jensen, Hans Jensen Visby

Afventer transskription

1833-02-04

Cathrine Elisabeth Skovgaard

P.C. Skovgaard

Formaning om at huske venner og bekendte i Veiby samt at huske at hilse dem i brevene, og skrive oftere.

Ca. 1834

Wilhelmine Skovgaard

P.C. Skovgaard

Wilhelmine Skovgaard takker for fødselsdagsgave, og beder P. C. Skovgaard om at hilse og købe og sende viskelæder m.m.

Ca. 1834

Thomsen

P.C. Skovgaard

Et optimistisk brev som forudsiger et snarligt salg af malerier.

1834-06-03

Anna Eleonora Bræmer

Cathrine Elisabeth Skovgaard

Afventer transskription

1834-1836

Cathrine Elisabeth Skovgaard, Hans Jensen Visby

Afventer transskription Gældsbevis

1834-09-16

Wilhelmine Skovgaard

P.C. Skovgaard

Wilhelmine Skovgaard beretter om at moren har købt et par ænder og takker for gaven samt lykønskningerne.

1834-11-29

Wilhelmine Skovgaard

P.C. Skovgaard

Wilhelmine Skovgaard beklager sig over, at hun ikke modtager brev ofte fra P.C. Skovgaard. Hun har overværet en vielse,…

1835

P.C. Skovgaard

Afventer transskription Fortegnelse over modtagne bidrag til P.C. Skovgaards uddannelse på Kunstakademiet

1835-05-29

Carl Holger Visby

Hans Jensen Visby

Afventer transskription

1835-06-12

Hans Stagsted

Hans Jensen Visby

Afventer transskription

1835-06-17

Niels Jensen, Hans Jensen Visby

Christian Faber, Hans Christian Lyngbye, Christopher Mentz

Afventer transskription

1835-10-02

Hans Stagsted

Hans Jensen Visby

Afventer transskription

1837-04-08

Cathrine Elisabeth Skovgaard

P.C. Skovgaard

Følgebrev med andre lykønskningsbreve samt en forespørgsel om P.C. Skovgaard vil sende portrættet af Jensen til Veiby.

1837-04-10

C.F. Broe

P.C. Skovgaard

En forsinket fødselsdagshilsen til P.C. Skovgaard

1837-10-10

Joakim Skovgaard

Kirkeministeriet

Afventer transskription.