Menu

Personer

Anton N. Jensen

Anton N. Jensen. (1818- ).Søn af skolelæren i Veiby Niels Jensen og Christine Cathrine Marie Augusta født Hvidberg. Anton var en god barndomsven til maleren P. C. Skovgaard (1817-1875).

Fakta

1818-

Dansk