Menu

Skovgaard

1911-06-18

Afsender

Holger Kyster

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Vedrørende sølvspænder og beslag til bibel til Roskilde Domkirke.

Transskription

18/6 11

Kære Hr Joakim Skovgaard

Min bedste Tak for Brev og Besked. Dersom De vil være saa god at lægge Hjørnen og lermodel optil min Broder skal jeg faa ham til at sende mig det. Pladen vilde jeg have haft videre men var bange de rejste inden, sendte den derfor som den er. Laver nu Kors og Ornamenter færdig og kan men saa over til Dem. De 4 Hjørner tager jeg nu ogsaa hul paa Nr 2 af. De to Sølvspænder blev liggende hos Dem da jeg ●2●besøgte Dem i Oktober 1910 – men det har intet at sige, da jeg alligevel har bestemt at lave to andre vi saa dem sidst ligge paa det store bord i Deres Ateliei lermodellen vil jeg helst have som den er, jeg tænker Anker kan pakke den ind saa den kan komme med herover. Modellerne til spænderne har jeg selv Afstøbninger af - saa dem behøver De ikke at sende. Hvis De saa til August vil lade mig vide naar det er Dem belejligt jeg kommer, håber jeg at være et stykke videre med det.
Med venlig Hilsen, og Tak
Deres Ærbødigst
Holger Kyster

Fakta

Brev
Kolding

Mappe 91 nr. 8