Menu

Skovgaard

1911-5

Ophavsmand/nøgleperson

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Indledende papir angående oprettelsen af Foreningen for Naturfredning, afdeling for Sjælland, Møen, Lolland-Falster.

Fakta

Note
København

Bestyrelsen for Foreningen for Naturfredning.
Alf. Hage, godsejer, foreningens formand
H. Blok, kaptajn, Foreningens næstformand
G. Thalbitzer, fuldm. i Nationalbanken
T. Bang, overlære
Vilh. Andersen, professor, Dr phil.
V.M. Amdrup, overretssagfører, sparekassedirektør
Hans Didriksen, gårdejer
Jørgen Duus, Ass. v. Statsbaner
Falbe-Hansen, overretssagfører
Haagen-Müller, provst og sognepræst
Hoff, statslæge i København
Anders Jensen, gårdejer
F. Schrøder, overretsassessor
A.C. Meyer, Folketingsmand
Karl Larsen, professor
Schlichtkrull, Skovkasser
Joakim Skovgaard, kunstmaler, professor
Erick Struckmann, kunstmaler
E, Warming, professor
Ørsted, underfoged.

Mappe 98 nr. 1