Menu

Skovgaard

1911-08-25

Afsender

Holger Kyster

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Vedrørende sølvbeslag til bibel til Roskilde Bibel.

Transskription

25/8 11
Hr Joakim Skovgaard
De 8 Hjørner er nu færdige. Midterpladen har jeg i god gang. – den har jeg lavet helt fra ny igien – den gamle kunde ikke tåle mere.
Jeg arbejder paa det hver Dag saa meget jeg kan – men mit Bindesbøll kan jeg ikke lade helt ligge da jeg stadig har ●2● Bestillingen, og min Butik tager ogsaa en del af min tid. Men alt hvad jeg kan undvære gaar til Biblen, selv vil jeg også gærne snart være færdig - Saasnart Midterpladen er nogenlunde som jeg kan faa den skal De høre nærmere fra mig.
Med ærbødig Hilsen
Deres
Holger Kyster.

Fakta

Brev

Mappe 91 nr. 9