Menu

Skovgaard

1910-06-15

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Tilladelse til at gå i gang med biblen til Roskilde Domkirke inklusiv kladdesvar omkring pris på forgyldning.

Transskription

Roskilde, den 15/6 1910
Stifts skriver
Hr. Joakim Skovgaard!
Det særlige Kirkesyn havde igaar omsagt Dem deres udkast til Bibelbindet, og , idet jeg hermed sender Dem Tegningen tilbage, beder jeg Dem om, nu at lade arbejdet udføre derefter. Til Raadighed er der en Sum af 800 kr. Foretrækker De at lade Sølvet forgylde,beder jeg Dem i tide lade mig_ det vide med en beregning af kr forsøgede Udgifter, for at jeg kan søge den fornødne

●2●Bevilling. Biblen [?] hos bogbinderriet i Silkegade ([?]Petersen)
Deres [?] Hiort Lorenzen
●3●
Hr. Estatsråd H L Tak for Deres brev af 15de dennemaa og tegningen tilbage. Om sølvet bør forgyldes, kan ikke afgjøre i øjeblikket, men det vil forhøje Summen med 50 Kroner. Nu agter jeg nu på landet, men Sølvsmeden går med det første i gang med prøver.
din Ærbødi

Fakta

Brev

Mappe 91 nr. 4