Menu

Skovgaard

1910-06-21

Afsender

Holger Kyster

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Vedrørende bestilling af hjørner og spænder til en bibel til Roskilde Domkirke.

Transskription

21/6 10

Kære Hr Joakim Skovgaard

Tak for Tegningen. Inden August skal jeg lave et af Spænderne et Hjørne. og muligvis begynde paa det store Midterparti. Forgyldningen skal jeg lave saa god som muligt Tak fordi De tænker paa Prisen, Maaske er den kneben beregnet. Jeg har kun tænkt paa at lægge i dette Arbejde hvad jeg ævner og Glæden over at søge at gøre det ●2● saa fuldkomment som jeg kan, har jeg ikke regnet saa nøje ud i Kroner og Ører. Men jeg tager saa gærne imod Tilbuddet om at lægge noget til, og kan der lægges 50- 100 Kr til saa vil jeg aldeles overlade det til Dem at bestemme det. Hvad Ornamenterne til Ryggen angaar da skal jeg se efter hvad jeg kan af Bindesbølls ●3●dertil, og prøve om det er mig muligt at lave det bedre,

Saafremt jeg fra en [?el.] to dele i Juli vil jeg gærne vide om jeg maa sende det til Dem og da efter hvilken Adresse.

Deres ærbødige
Holger Kyster

Fakta

Brev
Kolding

Mappe 91 nr. 5