Menu

Skovgaard

ca. 1910

Afsender

Hans Holm

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Vedrørende bevilling på bibel inklusiv kladde svar - det ren-skrevne brev findes i mappe 91 nr. 3 dateret:1910-06-03. Der er også en skitse af biblens ene hjørne.

Transskription

|Er ej bunden til nogen sølvsmed?|
|indbundet i pergament med påsætning af beslaget, men uden dette [?] nedre part|

Mosehøjvej 8. Odrup.
Hr. Professor Joakim Skovgaard.

Roskilde Domkirke Inspektionsformand, Domprovst [? Bonro] har anmodet mig om at meddele dem, at han vilde sætte Pris paa, af en Skisse til Biblens Indbindning kunde forelægges det særlige Syn inden Juni maaneds Halvdel er passeret; at man stiller Dem frit ligeoverfor hele Løsningen af Spørgsmålet og beder Dem forelægge hvad De maatte synes er rigtigt; der kan anvendes i Alt indtil 500 Kroner - saameget er Bevillingen paa. At Domkirkens Vaaben sættes paa, synes naturligst. Biblen ligger færdig til at sætte Papbindet paa hos Clemens Efterfølger Silkegade
Deres Hans J Holm

●2● Hr. Professor Hans Holm!

I henhold til Deres brev fra Mosehøjvej engang i forrige måned sender jeg Dem medfølgende [overstreget: udkast] skitse til Bibelens indbinding. Hvis jeg læser rigtigt, såe er det 800 Kroner der er bevilget til indbinding af Biblen, og i hvorvel jeg ikke har haft tid at skaffe nøje overslag, synes det utvivlsomt, at summen vil strække til udførelse af bindet, således som jeg tænker mig det, nemlig i lyst skind, eller læder i gammeldages karakter og med drevet sølvbeslag. [overstreget: Hvis Hjørnerne ikke gentages] Hjørnerne evt på begge sider af bogen. Arbejdet udført af sølvsmed Kyster i Kolding, som har lovet at rejse hertil når det gælder, og udføre det vigtigste her i mit hus, altså under mit særlige tilsyn. Skal Sølvet forgyldeldes må det antagelig regnes ud over de 800 Kr. Jeg har forladt tanken om pergament, da det ikke egner sig for de høje bind tværs over ryggen, som jeg ikke kan undvære. Jeg har måttet skynde mig at sende Dem dette, da jeg agter at rejse til Berlin nu på Mandag morgen, og blive borte en uges tid. Hvis det er galt, at jeg vælger at sende tegningen til Professoren, beder jeg Dem berigtige adressen, og sende det videre, men jeg antager, at De er tilstede ved bedømmelsen.
|Dette sendes renskrevet
se bagpå|

Fakta

Brev

Dateret vedhjælp af det ren- skrevne kladdesvar, som også befinder sig i P.C. Skovgaards Brevarkiv.

Odrup, Mosehøjvej 8
Holger Kyster
  • Roskilde Domkirke

Mappe 91 nr. 15