Menu

Skovgaard

1910-06-23

Afsender

Holger Kyster

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Vedrørende pris for beslag og forgyldning til biblen Roskilde Domkirke.

Transskription

23/6 10
Kære Hr Joakim Skovgaard

Tak for de 50 Kroner Tillæg det passer udmærket i Pris for en god Forgyldning, og kan med god Samvittighed sættes som Tillæg for Arbejdet. Saa snart jeg faar god Tid skal jeg begynde paa et af Spænderne, og skal sende Dem det til Eftensyn naar jeg naar saa vidt med det.
Deres ærbødige
Holger Kyster

Fakta

Brev
Kolding

Mappe 91 nr. 6