Menu

Skovgaard

1909-11-09

Afsender

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Vedrørende tegning til nyt bogbind på en bibel.

Transskription

Rosenvænget 9-11-1909

Hr. Estatsraad HjortLorenzen

Angående Deres anmodning til mig om at gjøre tegning til et bind til den gamle bibel, så går jeg gærne ind på at gjøre et forsøg, men kommer dog først til at gjøre Dem nogle spørgsmål.
For det første! Fra hvilket år er bibelen? Er det Frederik den 2dens eller hvilken Anden Konges?
For derpå beror jo stilen.
Dernæst! Skal jeg være stilstræng? Eller har jeg lov at behandle den givne stil [?frit]?
Skal det første være tilfældet, kan jeg ikke påtage mig arbejdet, så brat som hvis der kræves snever begrænsninger af stilen.
●2●
Jeg vil selvfølgelig stræbe efter harmoni mellem det ydre og det indre, og må derfor se biblen i Roskilde, hvis ej mage til den findes i København. Måske bibelen i så tilfælde for en tid kunde opbevares på Kongelige-bibliothek, så jeg havde lettere adgang til den.
Skal den være i pergament?
Skal den være andet beslag end spænderne?
Ønskes der beslag også på bagsiden?
Skal beslagene være af sølv?
Skal det forgyldes?
Skal der anvendes emaille?
Må der på ryggen stå mere end navnet ”Bibel”? for eksempel Frederik den 2 dens navnetræk og årstallet,
Ønskes der tilsyn med udførelsen af sølvarbejdet? hvilket kan medføre ikke lidt ekstra arbejde, for eksempel modelering af detailler, og jeg må da beregne større honorar. Ellers vil prisen blive 200 Kroner eller mulig 250 Kroner.
●3●
Forord byder ingen trætte. Kan jeg gå ud fra som en selvfølge, at jeg får prisen for min tegning, enten den antages eller ej?
Deres ærbødige
Joakim Skovgaard

Fakta

Brev
Rosenvænget
  • Roskilde
  • Det kongelige Bibliotek
  • København

Mappe 91 nr. 1