Menu

Skovgaard

1891-05-29

Afsender

Niels Skovgaard

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Niels Skovgaard skriver om samarbejdet med Jeppesen omkring Immanuelskirken. Han kommer ind på valg af materialer, tag, tanker om rosenvindue og spørger til kirkeklokken. Joakim Skovgaard har kommenteret på brevet med blyant og skriver et kladdesvar på brevet.

Transskription

29 Mai 1891
Kære Joakim!
[Overstreget:T] Dit Brev med kirkens ydre har jeg fået, men ikke endnu dekorationerne, men det haster nu ikke så stærkt, jeg nævner det bare, for det tilfælde, at de var sendt, men gået galt.
Medfølgende kalke er det resultat J. og jeg foreløbig er kommet til, og som J. nu vil begynde at tegne op, dette kan nemlig umulig opsættes længere. Hvis Du altså vil gjøre vrøvl, så beder jeg Dig gjøre det snart, men helst ikke for meget.
Som Du ser har vi benyttet spiret (det kneb lidt at få ham til at gå ind på |ottekanten| [Overstreget:ottkanten], men ellers ikke) vi har kun sat nogle bjælkehoveder under Tagskæget. Men ellers har vi nok ikke taget andet end skorstenen, som forresten rykkes lidt nærmere spiret, idet den ikke kommer til at følge ydermuren, men apsis.
Din [Overstreget:e] gavl [Overstreget:e] med de tre vinduer kan vi ikke med, jeg synes det bliver et alt for ●2● vældigt gab de danner, og at murmassen ved siden bliver for svag, navnlig her [Skitse af gavl med vindue] Jeg synes også at det var en smule kedeligt, om end stort. Den dobelt ventil synes jeg bliver for iøjnefaldene. Den gavl jeg sender, forekommer mig bedre, og mere gående sammen med kirkens anlæg og spiret. De skrå gavllinier er lidt brede.
Frontgavlen synes jeg er god, om rosen eller hvad den skal kaldes, skal støbes i cement, eller hvad, det ved vi ikke ret, (glas i mellemrummene naturligvis, måske farvet?) Det eneste jeg er ked af at Jeppesen så nødig vil gå ind på, |som Du havde det|, er tagene på trappehusene, men det vil han meget nødig.
Dit ottekantede spir gjorde ellers en god gærning, for J. mente at man ikke kunde lægge skifer på de smalle flader, så bestemte vi da sink, men det syntes han ikke vilde se godt ud sammen med skifter på det øvrige Tag, og så kom han efterhånden til det resultat at bruge Tegl, og det synes jeg er en mægtig gevinst. Altså Tegl og sink.●3● Indvendig skal der nok blive rundet af. Men i dag talte han om det dog ikke var bedre at have puds [Joakim Skovgaard noterer med blyant: Nej] hvælvinger, selv til oliefarve, [Joakim Skovgaard noterer: ?], han var lidt bange for træet, når det fik varme indefra og kulde udefra.
Han ønsker han kunde få en sokkel af utilhugne kampesten, men det bliver vist for dyrt. Du forstår nok
Skitse af sokkel med kampesten … … utilhugne sten (skrevet med blyant)
Det kan måske blive flækkede og ikke hugne.
Gjør os den tjænste at få at vide hvad klokken i Vallekilde har kostet, hvor stor den er, og hvordan den lyder.
Den østlige gavl J. har tegnet, synes jeg ret godt udtaler, at det indeslutter andre rum end et kirkerum |og| det er rigtigt.
Hvordan går det hos Povl Hansens ?. Jeg har glemt målene på kakkelovnen til Niels Hansens, vær god og skaf dem.
Hils Trier, Jakob o.s.v. Niels

Ligstue i kirken går vist godt an, det er er Mathæuskirken, og J. har talt med sundhedspolitiet.
Cathrine er lige kommet hjem i aften, hun rejser vist till Borge på søndag 8 dage.
Skrevet med blyant: Gave fra gamle [?] [?850] tysk, god klang [?] og Hevn |ikke os| [?] [?]ved |vist| besked, men Dit navn til ære.
har de spurgt sundhedspolitiet om man må have konfirmand Stue ovenpå ligstue, har I spurt om man må benytte kirken, når [?] lig ligger i ligstue vi får vrövl for det alligevel i visse tilfælde
Rids af kirkeklokke indvendig mål
rids af anden udsmykning

Fakta

Brev

Mappe 76 nr. 9