Menu

Skovgaard

1891-05-26

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Råd om murværk og jernsprosser til Immanuelskirken, København.

Transskription

Kbhv 26 Maj 1891

Kære Joachim

Det vil være billigst at tage Jernsprosser med Rosette paa (kan undværes) og saa de mindre Ruder med Blyindfatning. Murstensindfatningen kan være Formsten (a) men de faa let et arret Præg en de övrige Sten. Man kan ogsaa b anvende almindelige Sten til Falsene●2● saa kommer der ingen [?Rund…] på Kanterne. Et muret [?Ornament] vil blive dyrt og tage lyset bort. –

Forövrigt bemærkes at et saadant Vindue i en Spidsgalv altid er uheldig da det let kan frembringe Revner i Muren især jo större det er. Du kan se det paa den lille Kirke ved [Overstreget:Jesen] Gyldenlövesgade.

Der kan selvfölgelig bruges flere eller færre Sprosser

Hils Fruen
Din Kj
Thorvald Bindesböll

Fakta

Brev

Mappe 76 nr. 8