Menu

Skovgaard

1891-06-21

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Afventer transskribering.

Transskription

Kjöbenhavn 21 Juni 1891

Kære Joakim Skovgaard!
Tak for Billetten. At Kirkeprojektet vilde ende i det Pære Skidt er ikke komen mig uventet. Jeg har vidst det allerede for 1 Aar Siden og Folk der har været kjendt med Byggeforhold i Kbhv har forudsagt at det vilde gaa saaledes som det er gaaet. Det Trier har hört undrer mig ikke og synes mig at være et maskeret Angreb paa Dig og Niels – som iövrigt ikke forbavser mig. |Det kunde dog have sin Interesse at vide hvem der bruger slige Vaaben eller i alt fald fra hvilken Kant Vinden blæser.| Loftfliserne kan ikke gjöres for 1 Kr, for kvart Alen tillige en 25 öre |og det er tvivlsomt| for 8” i kvart kan man ikke klare sig det giver 2,25 for kvart Alen●2● Spörgsmaalet om Vinduerne har jeg klaret og Besked har jeg faaet naar Du komme hertil lad mig bare vide naar Du komme saa kan jeg være hjemme. Hils Trier, Din Hustru, Börn

Din hengivne
Thorvald Bindesbøll

NB
Det kan være jeg smutter lidt fra Byen.
Hermed en herlig Bordtale af Jul Lange jeg synes det er noget Vaas

Fakta

Brev
København

Mappe 76 nr. 12