Menu

Skovgaard

1891-05-31

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Råd om arbejdsmåder i forhold til udførelsen af Immanuelskirken.

Transskription

31 Maj 1891
Kære J.S.
Husk at det hele godt kan gjennemföres med simple Profiler: [rids af en profil] se f.Eks. Indgangsdören til Helligkorskirken, altsaa den Formsline. Sokkelen kan stöbes i Cement og pudses. Indgangstrinene bör være af Granit.
Bölle
Hils

Fakta

Brev

Mappe 76 nr. 11