Menu

Skovgaard

1873-09-08

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Joakim Skovgaard skriver, at frøken Rønne fik det arrangeret således, at han ikke behøvede at pakke sengeklæder. Derudover skriver han om at være logerende hos Frederiksen og mejerimester Arn.

Transskription

Fuglesang 8/9 73

Kjære Fader!
Det var kedeligt, at jeg ikke fik sagt farvel til dig, forresten når du sende mig et lille brev, at jeg kan hvide hvorledes du har det; jeg har det udmærket.
Da de på værkstedet, talte om, at jeg skulde have sengklæder med her over, trode jeg, jeg skulde have dem hjemme fra, og da frøken Rønne, syntes det var urimeligt, at slæbe sengklæder derover, gik hun ud til |frøken| Kirstine Fredriksen, for at spørge, om vi kunde gøre regning på at få sengklæder hos forpagter Fredriksen, hun sagde ja, og gav mig et brev med til sin søster, som jeg afleverede i fredags, og var straks inde i familien, skøndt endnu lidt fremmed. Om lørdagen traf jeg maler Fris der, og om søndagen, gik jeg ikke til Nykøbing, for Karen og Louise Dortea kom til Fredriksens om søndagen, men neste søndag, har jeg da besluttet, at gå til Nykøbing, at hilse på Monrad. Jeg sover foresten på hovedbygningen,
●2●
og får kosten hos mejeriforpagter Arn, og da han er mejeriforpagter, får vi naturligvis mest vælling, og anden mælkemad. Her er forresten rigtig kønt, enkelte steder; her er en dejlig stor have og et smugt drivhus. Jeg har forresten nesten ikke været udenfor haven, kun om søndag formidag, var jeg et par skrit inde i en lille lun som støder op til denne, for at tegne lidt. Jeg har det godt,
din egen Kim.

Min adresse
Maler J. Skovgaard
Fuglesang
Nykøbing p Falster

|Sengklæder besørgede Weber|

Fakta

Brev
Fuglsang

Mappe 9 nr. 29