Menu

Skovgaard

1872-07-27

Afsender

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Joakim Skovgaard skriver at malermester Weber forsøger at nå P.C. Skovgaard inden hans afrejse. Til slut kommer han med en besked til Niels Skovgaard.

Transskription

Rosenvænget 27 Juli 1872.

Kjære Fader!
Her sender jeg dig et brev, der som du ser, er adresseret til Rosenvænget, men med det samme, griber jeg lejligheden; til at sende dig et par ord. Da jeg kom på verkstædet mandag morgen, spurgte Weber mig, om jeg ikke vidste hvad det var |du| [Overstreget: jeg] ville ham, og da jeg ikke vidste det, mente han nok han kunde nå at tale med dig inden du rejste, vel syntes jeg det var urimeligt, at han skulde pidske ud i Rosenvænget, men da jeg ikke vidste hvor vigtigt det var du ville tale med ham om, [Overstreget:t] sagde jeg intet til ham, men [Overstreget:tro] svarte kun på hvad han spurgte om. Igård da jeg gik i mine arbejds klæder, kom alle Onkels kørende, og de så mig da for første gang i min uniform; Om aftenen var jeg henne at få mig en lille ro tur.
Din egen Kim.

Kære Niels
Ane gav mig sædelen for sent, så der er taget hul på en daler, imidlertid, kostede det store blad 6 skilling |og| det lille blad 24 skilling.
Din egen Kim.

Fakta

Brev
Rosenvænget

Mappe 9 nr. 24