Menu

Skovgaard

1870-12-04

Afsender

Joachim Lundbye

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Joachim Lundbye rykker for at få en status på salget af J.Th. Lundbyes malerier.

Transskription

Sophienlyst pr. Aalborg.
den 4 Decbr 1870.

ST:

Hr. Professor Skovgaard!

Efter Professorens tidligere Brev til mig angaaende Broder Johans Malerier /: min Deel:/ tillader jeg mig paany at henvende mig til Dem med Forespørgsel om De mulig maatte have solgt eller have Udsigt dertil da jeg i aller umiddelbart efter denne Termin skal tilfredsstille en Creditor.
I hvor piinlig end min Stilling er - vil jeg dog ikke give slip paa disse Skatte uden til een for Dem anseelig og tilfredsstillende Priis, og beder dernæst snarest om et Par Ord fra Dem, om jeg til den Tid tør forvente Noget –

Med megen Agtelse ærbødigst

J: Lundbye
Captain

Fakta

Brev
Aalborg
J.Th. Lundbye

Mappe 1 nr. 23