Menu

Skovgaard

1865-06-28

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Afventer transskription.

Transskription

Onsdag 28 juni 65
Det er deiligt at faae saadan fornøiede Breve fra Dig, min lille Mand! Saa tænker man slet ikke paa at ønske Dig hjem, om ogsaa man kan glæde sig dertil. Lille Tulle har dig bestandigt i Tankerne, hun spørger tidt om Fader er kommet hjem, hun er rigtig sød, men saa forkjølet i disse Dage, saa man ikke kan forstaa, hvad hun siger.
Titus er velkommen; han siger, at der nu kommer saa mange Fremmede, er det Italienerne? for er det Tydskerne, saa maa Du endeligt strax skrive, saa opsætter Onkel og Caroline deres Reise dertil, men hvis ikke har de tænkt at tage derned i næste Uge; de bliver i al fald kun nogle |faae| Dage, saa, hvis kun næste Uge er sikker, saa er det godt. (imellem os)
●2●
I Søndags spiste Familien hos Muhles; ja! det er jo et slemt Skaar at hun ikke forstaaer Dansk, men forresten gaaer alt fortræffeligt, alle Børnene er indtaget i hende, Joakim vilde frygtelig gjerne lære Italiensk, men endnu er der Intet blevet hængende, af de forskjellige Sætninger han har lært.
Igaar Aftes var Tante Hanne [?] og Caroline her nede, det var ganske hyggeligt, men selv vi faldt hvert Øieblik til bage til det Danske, saa sidder hun og spiler Øinene op, for at forstaae, og hvad Talen er om faaer hun som oftest fat paa, men videre ikke.
Carl fra Odense ligger hos os i disse Dage, han skal een af Dagene til Søes og da [?] har Huset fuldt tilbød jeg Seng her. Han er stor og stærk, seer allerede ud som en heel Sømand, Øine og Udtryk synes jeg er som da jeg sidst
●3●
saae ham.
Din Onkel, har da været i Sverrig og moret sig godt, alt var mageløs deiligt sagde han, men saa anstrængende, at der ikke kunde være Tale om den Tour for hans Damer. Vi spiste der i Mandags, og da overraskede han dem, de ventede ham først om Tirsdagen; Han var bleven feed og solbrændt og oprømt. Vi var der egentlig for at være sammen med Pauline endnu engang, hun reiser paa Fredag; den lille Gyritte er bleven oppereret endnu engang og dog er det tvivlsom om hun kommer til at see, Stæren er borte, men Synsnærverne er ikke udviklede, da hun er saa ung mener Lægerne at de nok vil udvikle sig, men det er ikke til at stole paa.
Hvor har Du Dit Værelse? det har Du slet ikke fortalt mig. Faaer Du Sennep, mælk og hvad Du trænger til? Du faaer vel lidt om Morgenen saa Du ikke behøver at vente paa de Andre. Du gaaer da vel i Vandet. Jeg har været flere Gange, men jeg kan kun Kl. 6 om Morgenen og træls er det
●4●
|Jeg troer ikke Drengene faaer skrevet, de har ingen rigtig Lyst de er saa optagne af deres Leg, saa vil jeg heller ikke drive videre paa.|
|Saa koldt paa een Tid, og deels er Kathrine saa urolig i disse Nætter saa jeg ikke altid kommer op, saa det er endnu ikke rigtig stadigt, men det bliver vel bedre.
Din Georgia|

|Til
Hr. Professor Skovgaard
Nysø Præstø|

Fakta

Brev
København
Nysø
  • Sverrige
  • Nysø

Mappe 4 nr. 10