Menu

Skovgaard

1863-03-13

Afsender

Joachim Lundbye

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Brev angående salg af værker af den afdøde maler J.Th. Lundbye.

Transskription

Hr. Professor Skovgaard
Paa Østerbroe
Kjøbenhavn

Gl. Mølle pr. Greenaa 13 Marts 1863.

Kjære Hr Professor Skovgaard!

I Haab om De for Navnet Lundbye ei vil trættes ved mine Bønner er det jeg maa henvende mig |i| min Nød til Dem.
Jeg har om ei det har været Dem bevist siddet i [?svare] Omstændigheder her paa en Gaard i Jylland siden 1857 og [?blev] fordi der indtraadte en for Landmanden ugunstig Periode.
Jeg vilde heller aldrig have kundet begaaet mig ifald ei min forevigede og dyrebart elskede Moder som væsentlig bidrog til min Existens.
Nu er hun ei mere – den elskelige og haardt savnede Mo-
●2●
der og kun De der kjendte hendes elskelige Characteer og vidste hvad hun var for os – kan forstaa hvad vi i hende har tabt. Men ogsaa i Deres huus er jeg hvis på hun er blevet begrædt og savnet –
Jeg er i Pengeforlegenhed og ville tilspørge Dem, om ei jeg kunde vente noget mere ud af de Dem tilstillede kjære Broder Johans Malerier?
Jeg eier endnu nogle heriblandt de bedste af dem alle, troer jeg nemlig: en 16 aarig Knabstruphingst det vil kun være i min yderste Forlegenhed at skulde afgive denne og forventer jeg nu først Deres ærede Svar på Udfaldet med de første hvorpaa De jo var saa god at give 150 R.

Herefter beder jeg formælde
●3●
min flittigste Hilsen til Deres kjære Frue og modtag selv en venlig Hilsen fra Deres altid hengivne
Joachim Lundbye

Fakta

Brev
Østerbro, København

Mappe 1 nr. 14