Menu

Skovgaard

1861-09-04

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Imens Apotekeren ser malerstuen, skiver Georgia hurtigt et brev, og spørger om P.C.Skovgaard vil med i teatret og have middag med onkel.

Transskription

Den 4de Sept. Eftermid.1861
Kjære Mand!

Jeg havde slet ikke tænkt paa at skrive, men nu faar Du dog et par Ord i en Fart, medens Musse viser Apotekeren Malerstuen, Jeg var nemlig for lidt siden derovre, for at see til Lise, som endnu ikke har det videre godt, og saa spurgte Din onkel, om jeg ikke kunde faa fat paa Dig paa Fredag, for saa skulle vi Allesammen ind og høre ”Ephigenia i Aulis”. De vilde gjerne have vi skulde spise der om Middagen,
●2●
kunde Du komme var det jo yndigt, og kan Du først komme om Eftermiddagen, skal jeg nok sørge for at der er Mad til Dig herhjemme. Apotekeren reiser Løverdag Morgen
Frøken Hanne og Vilhelm Bissen var her før, og saa fik jeg at vide, at Du har det godt, og har faaet en heel Deel malet. Brylluppet skal jo være i næste Uge, saa kan Du da i alfald
●3●
ikke være der.
Svar strax saa vi kan faae det Fredag Morgen, hvad enten Du kommer eller ikke.
Alt vel indenborde, Ungerne søde, Niels arrig og meget kjærlig.
Din G.

Fakta

Brev
København

Til
Hr Professor Skovgaard
Hr Consul Hage
Stokkerup pr. Taarbæk
Stemplet Kbh. 4/9 1861

Stokkerup

Mappe 7 nr. 29