Menu

Skovgaard

1857-8

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Georgia Skovgaard skriver at hun har besøgt Marstrands og at de har været på udflugt til dyrehaven, men kom kun til Charlottenlund.

Transskription

Til Hr Landskabsmaler Skovgaard
Hellebæk pr. Helsingør
Mandag august 1857.
Det var meget deiligt at faae Brev fra Dig, min søde lille Mand! Det traf os Alle i Søndag Morgen reiseklædte i Døren, vi havde Kaffe og Brød i Posen og havde bestemt, at kjøre til Klampenborg, for Maren skulde jo se Dyrehaven. Rikke tog Plads for os paa en Kildevogn og det gik meget gesvint, men, da vi kom til Charlottenlund, vilde han ikke kjøre os længer, og saa tog han 1 Skilling kr. 8 øre] for Personen til Ch.
Det syntes jeg løb for meget op, ellers kunde vi vel nok være kommet videre med en Anden, saa blev vi hvor vi var og havde en yndig Formiddag; Drengen var
●2●
gyselig fornøiet, sang og pludrede hele Tiden; Mine var naturligviis med. Paa hjemveien stod jeg af og blev hos Sysette til Drengens Badetid.
I Løverdags var jeg igjen hos Marstrands, for det Første skal hun ligge Sept. og Oct. Hun ligger nu ene i Sovekamret og der er sadt et Spisebord derind, det er lidt mere Selskabeligt. Gade var der og jeg skjænkede Kaffe, som smagte dem fortræffeligt. Bag efter nåede jag da op til Tante Dorthea. Hvis jeg ikke faaer et Brev, hvori Du bestemt siger hvad Dag Du kommer saa tør jeg fra nu af ikke gaae uden for en Dør, uden til Bad.
Nu har Du da kunnet faae fat i Kronborg; men siig
●3●
mig, hvis vi ingen Graaveir faar, maler Du saa slet ikke det Parti? Det er dog ogsaa smukt i Solskin, jeg havde saadan Lyst til at see det paa Lærred.

Naa, Du kan sagtens! naar Du saadan er til Gjæst altid, det er ellers deiligt for mig at vide Du har det saa godt.
Jeg længes frygteligt, men jeg vil dog helst have at Du skal benytte det gode Veir lidt endnu.
Gaaer Du i Vandet? Det er saa mageløst nu.
Hilst Vermehrens mange Gange.
Din G.

Fakta

Brev
Hellebæk, Helsingør

Mappe 7 nr. 07