Menu

Skovgaard

1855-06-02

Afsender

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

P. C. Skovgaard beretter, at han har besøgt sin søster og svoger i pinse, og at han på grund af dårligt vejr ikke kan sige, hvornår han kommer hjem.

Transskription

Til
Fru G. Skovgaard
Overgaden over Vandet no. 199
Christianshavn

Iselinge Den 2 juni 1855

Min Kjære Kone! det har jeg dog vist aldrig sagt at Du ikke maatte skrive, i altfald har det været den grueligste Feiltagelse; O Du kjære Kone hvor Dit Brev gjorde mig glad! jeg var den dag kommet tidligere og om sædvanlig og Brevet var der allerede, ja Morgenstund har Guld i Mund! – Humøret er dog ikke saa slet, jeg var saa heldig Pinseformiddag at faae Motivet til Billedet, og Hammericks er aldeles gået ind paa min idéer Pindse eftermiddag beføjede jeg Cruusbergs, De var alle vel, Da blev glæde ved at faa mig, men Skægget var mig ivein for Eleonore gav hun mig et Afskedskys- Hurra for hans [?] - Alle vare de fornøiede og glade, gid det gaar os ligesaa! Det har jo rigtig nok været et forfærdeligt Veir, jeg har gaet i en Stor Ængstelse for Skoven jeg tror dog ikke at den har lidt ubodlig;
●2●
igaard begyndte Skyer kommer med Torden og Lynild Regn og Storm og 4 grader Tør som det hedder for; dette Veir har fundet mig derfor kan jeg ikke Sige naar jeg kommer hjem. Jeg maa Slutte for at faa bort. Lev vel
(i morgen) Din Mand

Fakta

Brev
Iselingen

Mappe 5 nr. 22