Menu

Skovgaard

1855-05-29

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Georgia Skovgaard fortæller om pinsefesten i Vartov Kirke, H.C. Aggersborgs nye sommerhus samt Lene Møllers forlovelse.

Transskription

Til
Landskabsmaler Skovgaard
Iselinge Gaarden
pr
Vordingborg

Christianshavn den 29 de Mai.

Uh, ha! Min egen søde Mand!

Du er vist i meget elendigt Humeur, idette Vinter Veir; og saa har Du ikke engang Din lille Kone hos Dig til at trøste Dig, Du lille Stakkel! Men i Søndags var det dog et velsignet Pinseveir, og en velsignet Pinsefest holdt vi i Vartoug Kirke; ja! Lad Søren sige hvad han vil, Guds Aand er dog der tilstede. Vi endte med ”Den signende Dag”. Gid Du havde været der, men selv uden Dig var der Glæde, ja! mageløs Glæde.
Meta laa om Formiddagen, men til Middag kom hun op og hun var meget rar og elskværdig og der var hyggeligt og godt at være. Jeg diskuterede lidt med Boisen angaaende Søren, men igrunden kan han jo ikke nægte at der er Sanhed i hvad han siger. - Naa, da! Og nu til Nyhederne. Hurra! for Din Onkel og hans Sommerbolig! osv! han fik
●2●
det virkeligt for 8100; hvad synes Du? Skjønt det regnede og blæste igaar, var vi derude baade om Formiddagen og om Eftermiddagen og drak Thee derude og fandt det mageløst yndigt og hyggeligt og lunnt; ja Smagfuldt, som de andre siger, det vil vi nu ikke tale om, men hyggeligt, bequemt og dog langt fra saa stygt, som jeg havde tænkt det det er der, og saa en Have! Ja! jeg siger bare hvad Din Onkel sagde: ”Saa holder De Have her, og vi Atelier paa Østerbro”, men han forandrede det til, at de vilde hente gode Raad paa Østerbro. Det var nu det; angaaende os selv, saa har jeg nu seet paa Huset, og jeg troer nok der kan gjøres Noget ud deraf. Idag var jeg hos Kaysers, han lovede at see paa det, og hvis han syntes om det, da at tegne det op som det er og som han kunde tænke sig Forandringerne; hvis jeg ikke forinden
●3●
hører naar Du kommer, saa sender jeg Dig Tegningerne, for saa kan Du selv Tænke paa, hvordan det bedst kan indrettes. Er det ikke en sød Kone Du har? Den sidste Nyhed er, at Lene Møller har forlovet sig med [?Samwer]; Du husker vel nok [?Samwer] og Dreusen? Høyens er naturligviis ikke fornøiede, De vilde helst undgaa at see ham, men hvis det nu ikke kunde undgaaes saa var Hanne meget i Vinden med, hvad hun skulde sige; jeg raadte hende til at sige, det er en meget rar Kone De faaer, men som Danske kan vi ikke glæde [Overstreget:s] os over at hun faaer Dem. Du sagde, jeg maatte ikke skrive uden jeg havde Noget Nyt at fortælle, jeg veed da Du kan ikke klage; Forresten har jeg kun at tilføie, at her. er fælt trist og det er ækelt om Aftenen og Morgenen at see Tæppet over den anden Seng, man bliver saa forvent saa man ikke engang kan finde sig i at være |ene| medens man sover. Farvel min velsignede Mand, min allerbedste Ven og kom bare snart hjem.
Din lille Kone.

28 a
Petersen var her i dette Øieblik, jeg skulde sige at Puggaards Billede er besørget.
Hilker har faaet [?]

Fakta

Brev
København
Iselingen

Mappe 4 nr. 28