Menu

Skovgaard

1848-06-19

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Cathrine Skovgaard vil gerne møde sin søn P.C. Skovgaard, men det er hun for svag til.

Transskription

Til
Hr. Landsskabsmaler Skovgaard
Kongensnytorv no 206 tredje Sal
I Kjøbenhavn

(hermed en Pakke)

Kjære gode Peter

Det glæder mig meget ved Jensens at erfare at du er rask og vel til mode, du ønsker at vide naaer ieg kommer til Byen.
Jeg ønsker io gjerne som sædvanlig at giøre et Besøg hos alle mine Kiære men endnu føler ieg mig for svag til at foretage mig det, thi et Par Dage kan jeg være bedre, atter et Par Dage meget svag, og det er io kuns at forskaffe den gode Gine endnu mere Fortred at komme saa svag derind. Jeg tænker at den frie varme Luft skulde have god Virkning paa mig, ieg vil altsaa samle Kræfter medens du reiser paa Landet, skriv mig saa til saasnart du kommer hjem, saa vil ieg spørge Gine om det er dem beleiligt at modtage mig en lille Tuur? Hermed sender ieg dig en nye Skjorte og 3 Par Strømper, det øvrige Tøj skal du faae naar vi haver bleget og repareret det. Lev vel Kjære Peter, god Fornøielse paa Landet. Du Hilses kjærlig saavel fra Jensen som fra os Alle her

Ved din hengivne Moder C. Skovgaard

Veiby den 19 Juni 1848

Fakta

PDF
Brev
Weibye
København

Mappe 10 nr. 30