Menu

Skovgaard

1846-10-25

Afsender

P.C. Skovgaard

Modtager

J.F. Schouw

Dokumentindhold

Middags invitation hvor Høyens vil være til stede.

Transskription

S.T.
Hr. Skovgaard

Svar udbedes

S.T.
P:Skovgaard

Det vilde være mig kiært om jeg maatte see Dem hos mig |i Dag| til Middag (kl. 3), hvor De vil træffe Høyens.
Forbindtligt
Schouw

Søndag d. 25 octb 1846

Fakta

Brev

Mappe 8 nr. 19