Menu

Skovgaard

1846-12-28

Afsender

J.Th. Lundbye

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

J. Th. Lundby skriver, at P. C. Skovgaard er meget velkommen hos professor Schouw d. 1. januar.

Transskription

4 juledag Mandag
Kjære Ven!
Dersom Du skulde, som det var Dit Ønske, komme hertil Nytaarsdag, og kunde forøge Reisens Besværligheder med Selskabelighedens Forbud imod at gaa meget tidligt til Ro –da ønskes Din Nærværelse meget hos Prof. Schouw. Husk: Nyt-Aars-Dags-Aften og allerførste Januar! Du vil da træffe en Deel unge Mennesker og blandt dem ogsaa
Din inderligt hengivne
JohThom Lundbye

|Velkommen hjem!
Glædeligt Nyt-Aar!|

Fakta

Brev

Dateret efter at 4. juledag (d. 28. dec.) skal være en mandag.

Mappe 34 nr. 02