Menu

Skovgaard

1837-04-08

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Følgebrev med andre lykønskningsbreve samt en forespørgsel om P.C. Skovgaard vil sende portrættet af Jensen til Veiby.

Transskription

S.t.
Hr Peter Skovgaard
i
Kiøbenhavn

Kjære gode Peter!
Da Du dennegang modtager 3 Gratulationsbreve foruden mit, bliver der vel egentlig Intet tilovers for mig at ønske Dig; men da mine Tanker ikke kan dvæle ved den nu rigtignok forbigangne Fødselsdag uden tillige at ønske Dig Noget, da vil jeg ønske Dig det Bedste af Alt nemlig Guds Velsignelse, til Alt hvad Godt Du foretager Dig han styrke Dig i Modgang og giver Dig viisdom i Medgang! Jeg sender Dig indlagt 2 mk som en ganske lille Present, til at kjøbe Dig noget for, enten som smager Dig godt eller som eller som ellers kan fornøje Dig min undskyldning fordi det er saa lidt. Jeg skal hilse Dig meget fra Hr. Jensens, han beder Dig have den Godhed at sende hans Portrait, hjem med Doctoren, da alle de Unge længes meget efter at se Det og Leiligheden er saa god dennegang.
●2●
Jeg længes nu igen ligesom altid efter at høre Noget fra Dig, om Du fik Dit store Stykke færdigt til Udstillingen, hvorvidt Du er er med Dine Portraitter, og især om Du har noget at lægge i Kakkelovnen? Vi have alle skrantet lidt i denne Kulde men især er Jomfruen meget svag i denne Tid og det bliver vel desværre ikke bedre inden det bliver mildere Veir.
Jeg ønsker Dig min kiæreste Peter at leve vel
Hilsener Din hulde Moder
C. Skovgaard

|Weiby 8. April 1837.|

PS.
Men havde jeg glemt en Ting som dog ei var saa ganske uvigtig; det næmlig i alle vores Navn at giøre Dig Undskyldning fordi vores Gratulationer kommer saa længe efter Dagen, naar Sagen er Denne at vi ei har kunnet faa Bud ind før.
Du maa ogsaa endelig lade os vide hvorledes
●3●
Du tilbragte Din Fødselsdag. Lev vel.

Fakta

PDF
Brev
Weiby
København

Mappe 10 nr. 14