Menu

Skovgaard

1849-22

Afsender

Frederik Krebs

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Afventer transskription.

Transskription

Afventer transskription.

Fakta

PDF
Brev

Dato og måned er utydelig i brevet.

Læsevejledning
Foto 1 viser side 4 og 1
Foto 2 viser side 2 og 3

Annaly, Læsø
København

Mappe 81 nr. 14