Menu

Skovgaard

1837-04-10

Afsender

C.F. Broe

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

En forsinket fødselsdagshilsen til P.C. Skovgaard

Transskription

S.T

Hr P. Skovgaard

i Kiøbenhavn.

Kiære gode Peter,
Da Du nok ved at den Profit som kommer seent, er bedre end Den som slæt ikke kommer. Haaber jeg at Du i Godhed tilgiver at min Gratualation kommer en Postdag forsildig, af mangel paa Bud. Jeg gratulerer Dig af et oprigtigt Hiærte til Din kiære Fødselsdag, og ønsker at den Gode Gud som hidtil navnligen vil Beskytte og bevare Dig, at Held, Lykke og gode Menneskers Agtelse stedse maa blive Dig til Deel, Din Sundhed er derudi inbefattet, med jeg ei mere at ønske Dig, end at Gud vil bønhøre mit Ønske.
Jeg vilde saa gjerne forære Dig noget til Din Geburtsdag, men da Du veed kiære Peter at mine Finandser- ere i maadelige Omstændigheder beder jeg Dig tagr Villien i Gjerningens Sted og i Godhed modtage indlagte mark til fire Boller som jeg beder Dig at spise paa min Sundhed!
Vil Du gjøre mig den Tjeneste ved Lejlighed, som af Dig selv, og spørge Jomfruerne Elise og Anna, hvad de syntes om de Silkehandsker. Jeg vilde saa gjærne naar jeg kan overkomme at kjøbe Silke, forære dem hvær et Par, men jeg vilde dog først høre om de vilde gaa med dem, i Særdeleshed tænker jeg at Elise ikke vilde gaae med dem. Du maae huske paa at det bliver mellem os.
Vil Du være saa god at levere medfølgende Brev til Bræmer, jeg vilde saa gjærne have Svar paa det med Kræsten, som kommer til Byen paa Tirsdag, og drager derfra paa Løverdag.

Nu kjæreste Peter, maa jeg slutte, med mange kjærlige Lykønskninger og Hilsner fra

Din hengivne Veninde C.F. Broe.

Weibye d 10de April 1831

P.S. Vil Du havde den Godhed at give Jomfru Anne dette indlagte hendes Fødseldags Morgen tidlig den 19de April. Men Du maa endelig ikke glemme det.

Fakta

PDF
Brev
Weibye

Mappe 10 nr. 15