Menu

Skovgaard

1926-07-16

Afsender

Torben Arntzen

Modtager

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Angående honorar for tegning og transport af Viggo Madsens tegning til en Messehagel til Viborg Domkirke

Transskription

|Torben Artzen. Poul Thomsen
Oversagsførere
Kjøbenhavn K. D. 16-7-26
Palægade 7, telefon 3933
(Højesteretssagfører Ludvig Arntzens Eftfg.)|

Hr. Professor Joachim Skovgård
Rosenvænget 27
Af Kunstmaler Viggo Madsen har jeg faaet transport paa det Honorar han har tilgode for Udkastet til en Messehagel●2● til Viborg Domkirke. Viggo Madsen har meddelt mig, at Honoraret vil blive udbetalt af Dem og jeg beder Dem derfor i H. T. vedlagte transport, om at udbetale Honoraret til mig; men det forfalder til Betaling. Deres ærbødige Torben Arntzen
Hermed beløbet, del af honorar for tegning af Viggo Madsen til Messehagel til Viborg Domkirke, transporten til Dem 20/5 26
Kvittering udbedes sendt til Svanagaten /18A Lund Sverige
|1.Bilag|

Fakta

PDF
Brev

Mappe 91 nr. 33