Menu

Skovgaard

1834-11-29

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Wilhelmine Skovgaard beklager sig over, at hun ikke modtager brev ofte fra P.C. Skovgaard. Hun har overværet en vielse, og hun fortæller om, hvilke visitter,som Moren har foretaget sig.

Transskription

Til Hr P: C: Skovgaard
Kjøbenhavn

●2●

Weibye d. 29 Novbr 1834

Kjære Peter!
Jeg længes ofte efter Brev, men bliver dog ikke vred; thi jeg tænker paa hvor nødig Du vil skrive og at Du er søvnig om Aftenen, og at Du har saa travlt. Lene og jeg har været i Tikjøb med Hr og Jomfru Jensen hos Madam Bigom, hvor vi ogsaa vare i Kjirken og hørte en Brudevielse af Hr. Wisbye, det var en meget fornøielig Tuur; thi det var
●3●
saadant et rart Veir. Moder og Jomfruen har været i Hilsinge hos Madam Horneman hvor de morede dem retgodt, thi Madam Lorentzen blev budet derhen, og hun er meget snaksom ved Du nok.
I Søndags var Moder, Jomfruen og jeg i Kjirken derefter drak vi Kaffe hos Hr. Jensens, og siden blev Moder inviteret over til Præstens, hvor konrichtor Rønneberg, Hr Jensen og Jomfruen vare,
●4●
Moder morede sig retgodt og kom sildig hjem. Hermed sender Dig et Par Strømper, som jeg har strikket hvilke jeg ønsker maa varme Dine Ben saa godt som De har været svære for mine stakkels Fingre at strikke.
Lev vel kjære Peter og hils Fader, mine Bedsteforældre, Onkel og alle de gode Tanter kjærligst fra Jomfruen Lene og mig men mest hilses Du, kjære Peter, fra Jomfruen, Lene og Din hengivne Søster
Wilhelmine.

Fakta

PDF
Brev
Weibye
København

Mappe 10 nr. 13