Menu

Skovgaard

1834-09-16

Modtager

P.C. Skovgaard

Dokumentindhold

Wilhelmine Skovgaard beretter om at moren har købt et par ænder og takker for gaven samt lykønskningerne.

Transskription

Til Peter Skovgaard
●2●
Mange Tak kjære Peter, for den pæne Presang, den kjære Lykønskning og det velkomne Brev. Det glæder mig at høre Du har været til flere Fornøielser i saa kort Tid. Du er nok en morsom Fyr til Bryllup, men Du bliver kuns sjælden budt. For at fratage Dig Din Frygt for at Jomfruen●3● skulde miste baade sin Ven og Veninde, vil jeg for sikkre Dig, at jeg skal blive hende tro i Liv og Død. Jeg kan fortælle Dig, at til Din og vores store Glæde har Moder købt et Par Ænder for 3 mark. som lever af lidt Korn og det Snaskerier som vi ellers maatte kaste bort. Vil Du have den Godhed at hilse Tante Mine og Tante Anna paa det kjærligste fra ●4● mig og takke Dem for de pæne Foræringer.
Lev nu vel, Kjære Peter og hils Alle fra Moder, Jomfruen og Lene, men selv hilses allermest fra din hengivne Søster

Wilhelmine

Weibye d. 16de September 1834

Fakta

PDF
Brev
Weibye

Mappe 10 nr. 12