Menu

Søgeresultater: 20

Hent som regneark

1919-09-05

Otto Holmdahl

Joakim Skovgaard

Afventer Transskription

1920-04-06

Otto Holmdahl

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1920-05-14

Otto Holmdahl

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1920-06-04

Magnus Pfannenstill

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1920-06-16

Magnus Pfannenstill

Joakim Skovgaard

Afventer tramsskription.

1920-07-01

Theodor Wåhlin

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1920-09-14

Magnus Pfannenstill

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1920-09-28

Magnus Pfannenstill

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

Ca. 1920

Joakim Skovgaard

Skitser og arbejdstegninger, plantegninger til Lund Domkirke, Sverige.

1921-08-27

Magnus Pfannenstill

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1921-09-17

Theodor Wåhlin

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1921-11-01

Theodor Wåhlin

Joakim Skovgaard

Afventer transskribering.

1921-11-02

Theodor Wåhlin

Joakim Skovgaard

1921-11-15

Magnus Pfannenstill

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1921-12-09

Theodor Wåhlin

Vedrørende Lunds Domkirke. Konstnadsberäkningar för bygnands- och andra nödiga förarbeten i sammanhang med den föresl...

1921-12-09

Theodor Wåhlin

Vedrørende Lunds apsisudsmykning. Summarisk Beskrifning för byggnads- och andra Nödiga Förarbeten i sammenhang med de...

1921-12-22

Magnus Pfannenstill

Joakim Skovgaard

Afventer transskription.

1926-12-30

Margrethe Drejer

Joakim Skovgaard

Kvittering for betaling for stofprøve til Messehagel til Viborg Domkirke.

1927-04-21

Joakim Skovgaard

Caspar Wegener

Afventer Transskription

1927-8

Joakim Skovgaard

Elof Risebye

Afventer transskription.